ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอเชิญใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกคน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคาร 18 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

แชร์ข่าวนี้