ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ 2/2561

วันสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดจัดวันสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือ สรุปเนื้อหาความรู้ เพื่อเป็นการสอบประมวลความรู้ที่ผ่านคะ

 

แชร์ข่าวนี้