ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำกระเพาะปลา เพื่อเป็นโรงทานให้แขกผู้ร่วมงานได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย

เวลา 07.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุมศิวาลัย

เวลา 10.00 น. พิธีสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

เวลา 11.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

การแข่งขันสะบ้า การละเล่นพื้นบ้าน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

แชร์ข่าวนี้