ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จะจัดโครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ในวันที่ 7 กันยายน 2561 และกำหนดให้มีพิธีซ้อมในวันที่ 5-6 กันยายน 2561 จึงมีหนังสือเพื่อขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

Download กำหนดการ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และหนังสือขอเวลาเรียนให้นักศึกษา ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรม

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

แชร์ข่าวนี้