ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์อัญญา มธุรเมธา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ในคณะที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ

1. ผศ.วีระ เนตราทิพย์ (เหรียญจักรพรรดิมาลา)
2.อ.วิชัย เกษอรุณศรี (ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก)
3. ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว (ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย)
4. อาจารย์ ดร.เชาลิต สิมสวย (ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย)
5. อาจารย์ ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล (ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย)
6. อาจารย์พิพัฒน์ ประจญศานต์ (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
7 อ.ณัฐ ประสีระเตสัง (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
8. อ.ณัฐพล ภูครองทอง (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
9. อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
10 อ.ธนกร ดุจเพ็ญ (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
11. อ.พูนธนะ ศรีสระคู (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
12 อ.อุดมพงษ์ เกษศรีพงษ์ศา (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)
13. อ.สินีนาฏ รามฤทธิ์ ((จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก)

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

 

แชร์ข่าวนี้