ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 วางพานพุ่มและร่วมพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

แชร์ข่าวนี้