ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 มาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แชร์ข่าวนี้