ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม พร้อมด้วย คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมอบให้ปวงชนชาวไทย

ภาพกิจกรรมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

แชร์ข่าวนี้