ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัตยาจารย์

ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ โชติญาโณ) เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้