ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลนักวิจัยดีเด่น

รางวัลนักวิจัยดีเด่น

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศิกายน 2559 โดยได้รับเกียรตจากพลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้มอบโล่รางวัลในครั้งนี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับอาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับมอบโล่รางวัล

แชร์ข่าวนี้