ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3

สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 (เพิ่มวิสัยทัศน์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่งประเทศ) ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561 โดยเริ่มรับสมัครจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อคณะจะได้ทำการคัดเลือกเป็นตัวแทน ของคณะเพียง 3 คนเท่านั้น สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคาร 18

 

DOWNLOAD >>> 

 

แชร์ข่าวนี้