ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับสมัครนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-21 มีนาคม 2562 (รับและส่งใบสมัครได้ ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคาร 18)

 

แชร์ข่าวนี้