ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2561

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

แชร์ข่าวนี้