ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา เพื่อลงสมัครเป็นประธานนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา เพื่อลงสมัครเป็นประธานนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อลงสมัครเป็นประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 4 เมษายน 2560 และกำหนดเลือกตั้ง คือ วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ หน้าตึก 18 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

 

แชร์ข่าวนี้