ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560

สำนักงานคณกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย (NRCT-ICSSR)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. www.nrct.go.th

 

 

แชร์ข่าวนี้