ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่นให้กับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และเชิญชวนเยาวชนหญิงที่มีอายุ 18-25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ภายในวันที่ 13 พ.ย.2560 (นับวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th หัวหน้า “ข่าวประชาสัมพันธ์

แชร์ข่าวนี้