ข่าวประชาสัมพันธ์

รับน้อง.. อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์สร้างสามัคคี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ รับน้องใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์สร้างสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม โดยมีอาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์ ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

แชร์ข่าวนี้