ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2561 

DOWNLOAD ระเบียบ 

 

แชร์ข่าวนี้