ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

DONWLOAD ระเบียบ 

แชร์ข่าวนี้