ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความยินดียิ่ง ในการต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีกำหนดการตรวจดังนี้

แชร์ข่าวนี้