ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งเป็นสาขาแรกที่เข้ารับการตรวจประเมิน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะรับการประเมินในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก

แชร์ข่าวนี้