ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบช่อดอกไม้ ยินดีกับ รศ.ณฐปกรณ์

มอบช่อดอกไม้ ยินดีกับ รศ.ณฐปกรณ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี กับ ผศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 / 2559

 

แชร์ข่าวนี้