ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ผศ.วีระ เนตราทิพย์ ยังได้รับเกียรติในการเป็นผู้รับมอบพานไหว้ครูของนักศึกษา และยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 90,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา อีกด้วย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

แชร์ข่าวนี้