ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมพิธี พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  เป็นรอบที่ 1 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป พร้อมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ

กำหนดการพิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการพิธีไหว้ครู

แชร์ข่าวนี้