ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมรับมอบพานไหว้ครูของนักศึกษา

โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วม พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการลำลึกถึงครูผู้สอนสั่ง ศิษย์ พร้อมทำพานเพื่อใช้ในการมอบกับให้คณาจารย์ที่มารับมอบ

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

แชร์ข่าวนี้