ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.วีระ เนตราทิพย์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยได้รับเกียรติ จาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

คุณแม่ดีเด่นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีนี้ คือ คุณแม่เยาวลักษณ์ ดุจเพ็ญ คุณแม่ของอาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ คุณแม่ผู้ดูแลเลี้ยงดูบุตร 2 คน ให้ประสบความเร็จในชีวิต จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้ง 2 คน ซึ่งคุณแม่เป็นอาจารย์วัยเกษียณ เคยปฏิบัติการสอน ในหมวดวิชาภาษาไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอชื่นชมและแสดงความยินดี ในครั้งนี้ด้วย

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

อ.เยาวลักษณ์ ดุจเพ็ญ

คุณแม่ดีเด่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

 

แชร์ข่าวนี้