ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีมอบเครื่องหมายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมในพิธี

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

แชร์ข่าวนี้