ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีมอบเครื่องหมายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงานและมอบเครื่องหมายในพิธี

แชร์ข่าวนี้