ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่

พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ ลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยในงาน มีการจัดกิจกรรม ต่างๆ มากมายเช่น สอยดาว สาวน้อยตกน้ำ โรงทานเพื่อแจกอาหาร ให้แขกผู้มีเกียรติได้รับประทาน ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดน้ำส้มเกล็ดหิมะ ร่วมในงานกว่า 400 แก้ว และมีพิธีรดน้ำ ดำหัว และขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย

แชร์ข่าวนี้