ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์

พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับระบบควบคุม Smart Home โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบเกียรติบัตรและรางวัลในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้