ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพก อาจารย์ ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมผูกแขน รับขวัญ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษา

แชร์ข่าวนี้