ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 10-13

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)

 

แชร์ข่าวนี้