ข่าวประชาสัมพันธ์

อุตสาหกรรมสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 31 สิงหาคม 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 31 สิงหาคม 2561 อุตสาหกรรมสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561  ข่าวกิจกรรมต่างๆในเดือน สิงหาคม

idtechnews-082018

แชร์ข่าวนี้