ข่าวประชาสัมพันธ์

อุตสาหกรรมการสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 30 กันยายน 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 30 กันยายน 2561 อุตสาหกรรมสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561  ข่าวกิจกรรมต่างๆในเดือน กันยายน

idtech-new-09-18

แชร์ข่าวนี้