ข่าวประชาสัมพันธ์

อุตสาหกรรมสาร วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 31 ตุลาคม 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 31 ตุลาคม 2561 อุตสาหกรรมสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561  ข่าวกิจกรรมต่างๆในเดือน ตุลาคม

idtech-18-10

แชร์ข่าวนี้