ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ

ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ

ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือ และเตรียมความพร้อมในการรับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะรับการประเมิน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมกว่า 30 คน จัดประชุมในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ

แชร์ข่าวนี้