ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.สมบัติ ประจญศาลต์

ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก โดยมีคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมจำนวนกว่า 30 คน เพื่อเป็นการปรึกษา หารือ แนวทางในการบริหารจัดการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 การรับสมัครนักศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS62) กิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1/2561

 

 

แชร์ข่าวนี้