ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560

ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 “การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : http://ptu.ac.th

แชร์ข่าวนี้