ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ www.grad.cas.ac.th 

แชร์ข่าวนี้