ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และสามารถส่งบทความผลงานวิจัย ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://icmsit.ssru.ac.th/icmsit/index.php/th/

แชร์ข่าวนี้