ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน

ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมโครงการประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกคุณาคาร

โดย อาจารย์ ดร.ธเนศ เฮ่ประโคน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เป็นตัวแทนนำเสนอของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจากบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ก่อนจะมาประจำการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ่ายทอดให้กับครูแนะแนวและผู้บริหาร จากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง กว่า 150 โรงเรียน

ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2562

 

แชร์ข่าวนี้