ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดทำแผนงานสำหรับงานสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมจัดทำแผนงานสำหรับงานสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมจัดทำแผนงานสำหรับงานสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม และ อาจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนงานสำหรับงานสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้ทันสมัย ด้วยการใช้ it มาจัดการระบบสำนักงานและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แชร์ข่าวนี้