ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาและรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบครูแนะแนว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา และนักศึกษา เป็นตัวแทนในการนำเสนอหลักสูตรของตนเอง ในโครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15ในโครงการฯ นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารเเละครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายฯ จำนวนกว่า 97 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบ”TCAS” ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ต่อไป

ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาและรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบครูแนะแนว

แชร์ข่าวนี้