ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มรภ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 #โครงการพิเศษ “โครงการรักษ์ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น”

แชร์ข่าวนี้