ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้า่รวมการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดำเอ็มเพรสเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mju.ac.th/conference/

แชร์ข่าวนี้