ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งในโครงการปฐมนิเทศนั้น ประกอบไปด้วยการแนะนำอาจารย์ พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษา การผูกแขนรับขวัญนักศึกษาใหม่โดยอาจารย์ในสาขาวิชา และพิธีมอบเสื้อช็อปสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับใส่ในการฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ อีกด้วยการปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ ปลูกฝังให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนมีความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

แชร์ข่าวนี้