ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 300 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาศแก่นักศึกษา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ในคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยต่อไป

แชร์ข่าวนี้