ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการจัดโครงการ ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ในวันฝึกอบรมจะแจกสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หากนักศึกษาท่านใดไม่เข้าอบรมจะไม่สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้

แชร์ข่าวนี้