ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ปฏิทินสำหรับสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561 สำหรับภาคปกติ

ปฏิทินสำหรับสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561 สำหรับภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ปฏิทินสำหรับสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2/2561 สำหรับภาคปกติ

ปฏิทินสำหรับสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง ปฏิทินสำหรับสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2/2561 สำหรับภาคปกติ

แชร์ข่าวนี้