ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้กำหนดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

แชร์ข่าวนี้